kas čia vyksta

Įrašai apie blog`ą, paaiškinimai, naujų skilčių pristatymai ir pan.

kas čia vyksta

Įvadas

Kadangi jokiai kitai Laimai nešovė mintis eksploatuoti šį domeną savo reikmėms, nuo šiol laima.eu – mano asmeninis blogas. Nepaisant to, kad Laimos vardu teisėtai naudojasi…